dimecres, 15 d’abril de 2009

Afusellats el 15 d'abril de 1940
Borrianencs afusellats a la presó de Castelló el 15 d'abril de 1940 (1)

Manuel Roca Agustí, 35, llaurador
Daniel Saborit Safont, 48, llaurador
Bautista Beltrán Artero, 23, llaurador
José Seglar Ventura, 27, llaurador
Pascual Capella Martínez, 40 llaurador

Total d'afusellats el dia 15 d'abril a Castelló: 37

El 13 d'abril de 1940 també va ser un dia terrible. En total van executar 38 homes.

Hi havia quatre de Borriana:

José Segura Nebot, 38, forner
Salvador Badía Ferrer, 44, jornaler
Santiago García Bort, 38, llaurador
Cristóbal Forés Garcés, 35, jornaler

A Castelló, com en moltes altres presons, el capellà, hores abans de l'execució, exhortava els presos perquè es confessaren.

La confessió donava dret a no ser soterrat en la fossa comuna.

Sense caixa, això sí.


(1) Font: Armengot, Teresa et alii. La repressió franquista al País Valencià: Borriana i Manises, 3i4 València, 2008.